Coucnil Banner Image

Comhairleoirí

Méara Baby Pereppaddan

Méara Baby Pereppaddan
Méara Baby Pereppaddan
Fine Gael
Tamhlacht Theas
f/ch CCÁCT, Oifigí na Cathrach, Halla an Chontae, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24
Féach próifíl

Méara Átha Cliath Theas

Is é an Méara príomhshaoránach Chomhairle Contae Átha Cliath Theas agus níl sé sa dara háit ach i leith Uachtarán na hÉireann in Átha Cliath Theas. Bíonn an chéim is airde sa chontae ag an Méara ag gach ócáid agus imeacht oifigiúil.

Prótacal an Mhéara

An Clr. Darragh Adelaide

An Clr. Darragh Adelaide

Pobal Seachas Brabús - Dlúthpháirtíocht
Féach próifíl

An Clr. Alan Hayes

Leas Mhéara Alan Hayes

Neamhspleách
Leas Mhéara
Féach próifíl

An Clr. Kay Keane

An Clr. Kay Keane

Pobal Seachas Brabús - Dlúthpháirtíocht
Féach próifíl

An Clr. Jess Spear

An Clr. Jess Spear

Pobal Seachas Brabús - Dlúthpháirtíocht
Féach próifíl