Environment Banner Image

Bainistiú ar Dramhaíl Tí

Bainistiú Dramhaíl Tí

Tabhair Aird ar dhramhaíl - Noda lena cosc
  • 3 Riail nósanna maireachtála - Laghdaigh Athúsáid Athchúrsáil
  • Bí ag cainte faoi bhealaí le dramhaíl a laghdú
  • Deisigh agus cuir caoi air
  • Úsáid páipéar más féidir
  • Deireadh le cur amú bia
  • Téigh ag siopadóireacht le liosta
  • Seachain pacáistiú indiúscartha
Eagraí soláthraí seirbhísí bailiú dramhaíola tí

NWCPO

Déan níos mó athchúrsála

Is féidir ábhair a athchúrsáil ag na láithreacha a leanas:

Liosta athchúrsála comhaontaithe náisiúnta nua tí

Tá an athchúrsáil ag síorfhorbairt in Éirinn agus d'fhonn cloí le caighdeáin idirnáisiúnta, tá simpliú déanta ar na nithe is ceart a chur i d'araid athchúrsála teaghlaigh.
Tá an liosta nua athchúrsála comhaontaithe náisiúnta ar fáil anois ó http://recyclinglistíreland.ie. Tá sé éasca, mura bhfuil sé ar an liosta ná bíodh sé san araid.  Bíodh gach earra glan, tirim agus curtha go scaoilte san araid.