Round-Tower-Centre-Banner-Image

Fóraim Áitiúla Póilíneachta

Local Policing Fora

Tá Fóraim Phóilíneachta Áitiúla bunaithe anois i gContae Átha Cliath Theas agus cuireann siad sás ar fáil mar ar féidir leis an bpobal, leis na Gardaí, leis an Údarás Áitiúil agus le páirtithe leasmhara eile teacht le chéile mar is gá le cumarsáid a fheabhsú, faisnéis iomchuí a chomhroinnt agus saincheisteanna ar ábhar imní iad maidir le póilíneacht, iompar frithshóisialta agus bainistíocht eastáit a shainaithint.

Oibríonn siad le chéile le réitigh a fháil ar na saincheisteanna a ardaítear, le dul chun cinn a thuairisciú agus le treoirlínte a fhorbairt le deacrachtaí a thagann aníos a bhainistiú.

Tuairiscíonn na Fóraim Phóilíneachta Áitiúla chuig an gComhchoiste Póilíneachta ag gach cruinniú agus is féidir leo comhairle a chur ar an gComhairle Contae agus ar an nGarda Síochána faoin gcaoi is fearr is féidir leo a bhfeidhmeanna a chur i gcrích maidir leis an ngá atá le gach rud atá indéanta a dhéanamh le sábháilteacht agus cáilíocht na beatha a fheabhsú agus coireacht, ainriail agus iompar frithshóisialta sa limistéar a chosc.

Contact your Local Policing Fora:

North Clondalkin Local Policing Fora

Clondalkin Local Policing Fora

Tallaght Local Policing Fora

Noreen Byrne

Andy Lane

Andy Lane

North Clondalkin Community Development Programme,
Christy Melia House,
24 Neilstown Park,
Clondalkin,
Dublin 22.

Tel: 01- 4571744

nccdp2@yahoo.ie

Clondalkin Civic Centre
Clondalkin Village
Dublin 22

Tel: 01 – 4149000

alane@sdublincoco.ie

County Hall
Tallaght
Dublin 24

Tel: 01 – 4149000

alane@sdublincoco.ie