Plean Gníomhaíochta Seirbhísí Custaiméirí agus Cairt Chustaiméirí

Tá an Plean Gníomhaíochta Seirbhísí Custaiméirí agus Cairt Chustaiméirí seo bunaithe ar an bprionsabal seirbhís níos fearr a thabhairt don chustaiméir. Leagtar creat Chomhairle Contae Átha Cliath Theas amach ann chomh maith le hobair na gComhaltaí Tofa agus na foirne. Is é seo Plean na Comhairle le haghaidh caighdeán feabhais sa tseirbhís phoiblí atá tuillte ag ár saoránaigh agus ár gcustaiméirí.

Is í aidhm an Phlean an idirghníomhaíocht idir an Chomhairle agus na daoine a bhfuilimid ag freastal orthu a fheabhsú. Is cuid an-tábhachtach den phróiseas seo an rochtain fheabhsaithe, agus tá sé seo á éascú le feabhsúcháin leanúnacha teicneolaíocha.

Is é an toradh deiridh a theastaíonn a bhaint amach leis na nósanna imeachta agus na tograí atá sa Phlean seo, ár bhfoireann a chumasú agus a spreagadh le feabhas i seachadadh seirbhísí do chustaiméirí a sheachadadh.

 

A-Z of All Services