Coucnil Banner Image

Rochtain uilíoch

Rochtain Uilíoch

Sa chuid seo leagtar amach Dearadh Uilíoch, agus na Rialacháin Tógála (Cuid M), an príomhbheartas a rialaíonn rochtain ar an timpeallacht thógtha do dhaoine faoi mhíchumas in Éirinn.

Tá modhanna, coincheapa agus beartais ann a bhaineann le comhionannas rochtana a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas. Ina measc tá:

· Dearadh Uilíoch

· Tithe Saoil

· Tithíocht Imchuairte

· Teicneolaíocht Chúnta (lena n-áirítear Rialuithe Comhshaoil)

An raibh a fhios agat go mb'fhéidir go mbeadh deimhniú um chomhlíonadh riachtanas de dhíth ort faoi Chuid M de na Rialacháin Tógála nua (Deimhniú Rochtana Míchumais), dá mbeadh sé beartaithe agat tógáil, síneadh nó athchóiriú suntasach a dhéanamh? Le fáil amach an bhfuil Deimhniú Rochtana Míchumais ag teastáil don obair atá beartaithe agat gliogáil anseo