Round-Tower-Centre-Banner-Image

Coir a thuairisciú

Coir a Thuairisciú

Más mian leat coir a thuairisciú déan teagmháil leis An Garda Síochána ag

  • 999
  • 112

Líne Rúnda Saorfón an Gharda Síochána 1800 666 111

Stáisiúin na nGardaí i gContae Átha Cliath Theas

CEANTAR

FÓN

Cluain Dolcáin

01 666 7600

Leamhcán

01 666 7300

Ráth Cúil 

01 666 7900 

Ráth Fearnáin 

01 666 6500 

Baile Uí Rónáin 

01 666 7700 

Tamhlacht 

01 666 6017

Tá breis faisnéise faoi An Garda Síochána - www.garda.ie

Crime Stoppers

Tá uimhir Saorghlao ag Crimestoppers 1800 25 00 25 atá ar oscailt ón 9am go 9pm gach lá. Freagraíonn Garda oilte na glaonna agus coinnítear faoi rún docht iad.

Ní gá don té a ghlaonn ainm ná seoladh a thabhairt.

www.crimestoppers.ie

Oifigigh Coiscthe Coireachta

Cuireann gach ball den Gharda Síochána cosc agus laghdú coireachta chun cinn. Ach tá Oifigigh Coiscthe Coireachta ar leith i ngach Rannán de na Gardaí chomh maith. Tá na hOifigigh seo oilte le cosc coireachta a spreagadh, a chur chun cinn agus a chomhairliú sa phobal príobháideach agus gnó.

Le teagmháil a dhéanamh le d'Oifigeach Coiscthe Coireachta áitiúil, déan teagmháil le stáisiún áitiúil na nGardaí thuas.

Téigh chuig www.garda.ie le haghaidh bileoga Coiscthe Coireachta a léamh agus a íoslódáil