Coucnil Banner Image

Páirt M

Cuid M

Rialacháin Tógála Cuid M

Shínigh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil na Rialacháin Tógála (Leasú Cuid M ) 2010 (I.R. Uimh 513 de 2010) ar an 1 Samhain 2010 agus foilsíodh iad mar Ionstraim Reachtúil ar an 5 Samhain 2010.

Déileálann na Rialacháin seo le rochtain do dhaoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear a chinntiú gur féidir le daoine faoi mhíchumas cuairt a thabhairt ar áitribh nua (tithe, agus árasáin) agus sínte. Pléann TGD M (An Cháipéis Threorach Theicniúil do Chuid M) le 'Rochtain agus Úsáid' don timpeallacht thógtha.

Tiocfaidh na Rialacháin Tógála (Leasú Cuid M) i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2012. Ó Eanáir 2012 beidh cuid M leasaithe de na Rialacháin Tógála den Dara Sceideal mar a leanas:

Rochtain agus Úsáid:

M1 - Déanfar foráil leordhóthanach do dhaoine le rochtain a fháil ar an bhfoirgneamh, a áiseanna agus ar an gceantar mórthimpeall.

Feidhmiú na Páirte:

M2 - Déanfar foráil leordhóthanach do dhaoine le dul chuig agus rochtain a fháil ar shíneadh ar an bhfoirgneamh.

M3 - Má chuirtear áiseanna sláintíochta curtha ar fáil i bhfoirgneamh atá le síneadh, cuirfear áiseanna sláintíochta leordhóthanacha ar fáil do dhaoine laistigh den síneadh.

M4 - Níl feidhm le Cuid M i gcás oibreacha maidir le sínte ar agus athrú ábhartha ar áitribh atá ann, a fhad is nach gcruthaíonn na hoibreacha sin foirgneamh nua.

Cáipéis Threorach Theicniúil M Rialacháin Tógála 2010 Rochtain agus Úsáid

I gcomhar le foilsiú na Rialachán Tógála (Leasú Cuid M) d'fhoilsigh an tAire ‘Cáipéis Threorach Theicniúil M Rialacháin Tógála 2010 Rochtain agus Úsáid' freisin. Cuireann an cháipéis treoir ar fáil maidir le Cuid M den Dara Sceideal ar na Rialacháin mar atá leasaithe ag Rialacháin Tógála (Leasú Cuid M) 2010 (I.R. Uimh 513 de 2010). Is ceart an cháipéis a léamh i gcomhar le Rialacháin Tógála 1997 - 2010 agus cáipéisí eile a foilsíodh faoi na Rialacháin.

Breis eolais: Na Rialacháin Tógála (Leasú Cuid M) Rialacháin 2010 Rialacháin Tógála 2010 Cáipéis Threorach Theicniúil – Rochtain agus Úsáid O’Herlihy Access Consultancy