Coucnil Banner Image

Tuarascálacha Bliantúil

Tuarascálacha Bliantúla

In Alt 221 den Acht Rialtais Áitiúil leagtar amach na riachtanais maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil a ullmhú.

Déanfaidh gach comhairle contae agus comhairle cathrach tuarascáil (ar a dtabharfar an tuarascáil bhliantúil) a ullmhú́ agus a ghlacadh maidir le comhlíonadh a feidhmeanna i rith na bliana roimhe sin agus déanfaidh sí, a luaithe is féidir, cóip den tuarascáil bhliantúil a thabhairt do gach comhalta den chomhairle contae nó den chomhairle cathrach, de réir mar a bheidh, agus do cibé́ daoine eile a mheasfaidh sí is cuí́.