Round-Tower-Centre-Banner-Image

mí-úsáid drugaí agus alcól

Mí-úsáid Drugaí agus Alcóil

Is iomaí bealach atá ann le cabhair a fháil má tá drugaí nó alcól ag cruthú fadhbanna i do shaol. Cuireann a lán seirbhísí faisnéis ghinearálta maidir le drugaí agus alcól ar fáil i do cheantar. Déan teagmháil leo agus beidh siad in ann cabhrú leat tosú agus tú a chur sa treo ceart. Tá línte cabhrach, seirbhísí laghdú dochair, cabhair le fadhbanna drugaí agus alcóil, agus grúpaí tacaíochta d'úsáideoirí drugaí agus alcóil agus dá dteaghlaigh agus dá gcairde i measc na seirbhísí tacaíochta atá ann.

Tá dhá Thascfhórsa Áitiúla Drugaí i gContae Átha Cliath Theas

Tascfhórsa Drugaí Thamhlachta

Tascfhórsa Drugaí Chluain Dolcáin

Má tá imní ort go bhfuil cara nó ball den teaghlach ag úsáid drugaí mídhleathacha, tá faisnéis ar fáil ag an suíomh gréasán seo:

www.Drugs.ie