Coucnil Banner Image

Plean Corparáideacha

Tuarascálacha na bPríomhfheidhmeannach

Cuirtear Tuarascáil Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Átha Cliath Theas faoi bhráid chomhaltaí tofa na Comhairle gach mí agus tugtar mioneolas inti faoi ghnóthachtálacha tábhachtacha na ranna éagsúla le béim ar staidreamh tábhachtach agus ar íomhánna ó imeachtaí a tharla le linn na míosa sin.

Aibhsítear mórscéalta nuachta sa tuarascáil freisin agus dírítear aird ar réimse den Chomhairle nach dtugtar an aird atá tuillte aige air i gcónaí.

Tá na tuarascálacha is déanaí ar fáil thíos

Iúil 2020

Meitheamh 2020

Bealtaine 2020

Márta 2020

Feabhra 2020

Eanáir 2020

Nollaig 2019

Samhain 2019

Deireadh Fómhair 2019

Meán Fómhair 2019