Coucnil Banner Image

Cruinnithe Chomhairle

Cruinnithe Comhairle

Toghadh comhaltaí na Comhairle sna toghcháin Rialtais Áitiúla in 2019 agus is ionadaithe iad do na seacht dtoghcheantar áitiúala seo a leanas: Cluain Dolcáin, Teach na Giúise - Bóthar na Bruíne, Leamhcán, Baile Phámair-Cnoc an Fhuaráin, Ráth Fearnáin-Teach Meallóg, Tamhlacht Láir agus Tamhlacht Theas

Bíonn cruinniú ag an gComhairle iomlán ar an dara Luan de gach mí. Bíonn na cruinnithe oscailte don phobal.

Dátaí Cruinnithe, Clár Oibre agus Miontuairiscí na Comhairle.