Coucnil Banner Image

Comhairleoirí

An Clr. Paul Nicholas Gogarty

Sonraí Pearsanta

An Clr. Paul Nicholas Gogarty

Toghcheantar:
Leamhcán

Páirtí:
Neamhspleách

Seoladh:
f/ch CCÁCT, Oifigí na Cathrach, Halla an Chontae, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24

Ríomhphost:
pgogarty@cllrs.sdublincoco.ie

Fón:
087 2752489