Coucnil Banner Image

Comhairleoirí

An Clr. Brian Lawlor

Sonraí Pearsanta

An Clr. Brian Lawlor

Toghcheantar:
Teach na Giúise - Bóthar na Brúine

Páirtí:
Fine Gael

Seoladh:
f/ch CCÁCT, Oifigí na Cathrach, Halla an Chontae, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24

Ríomhphost:
blawlor@cllrs.sdublincoco.ie

Fón:
01 4149064
087 6445472