Coucnil Banner Image

Comhairleoirí

An Clr. Baby Pereppadan

Sonraí Pearsanta

An Clr. Baby Pereppadan

Toghcheantar:
Tamhlacht Theas

Páirtí:
Fine Gael

Seoladh:
f/ch CCÁCT, Oifigí na Cathrach, Halla an Chontae, Tamhlacht Baile Átha Cliath 24

Ríomhphost:
bpereppadan@cllrs.sdublincoco.ie

Fón:
087 2930719