Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ionaid Phobail

Tymon Bawn Community Centre

Ionad Pobail Bábhún Tigh Motháin

Ionad pobail ilúsáide a chuireann réimse gníomhaíochtaí ar fáil don phobal áitiúil, lena n-áirítear saoráidí cúram leanaí réamhscoile agus iarscoile, gníomhaíochtaí do shaoránaigh sinsearacha lena n-áirítear Babhlaí, Club Cniotála, Club na mBan agus Club Scannán na nAosach. Grúpaí Aclaíochta éagsúla agus Damhsa Bálseomra. Bíonn a bprochóg ag na gasóga anseo agus buaileann siad le chéile trí huaire sa tseachtain, bíonn ranganna aclaíochta againn agus grúpaí urnaí i rith na seachtaine.  Sa halla spóirt bíonn sacar faoi dhíon, cispheil, badmantan agus babhlaí againn. Sa halla spóirt bíonn sacar faoi dhíon, cispheil, badmantan agus babhlaí againn.

Liosta Seirbhísí: Seirbhísí cúram leanaí, Halla Mór Spóirt agus stiúideo damhsa le scátháin le haghaidh ranganna nó cruinnithe.

Seoladh: Bóthar Theach na Giúise Thiar Tamhlacht BÁC 24

Sonraí Teagmhála: Bainisteoir/Maoirseoir June Shallow 01 4521028 tymonbawn@gmail.com

Ar Oscailt: Luan go hAoine 08:00am - 22:00pm Deireadh Seachtaine 9am go 5pm.