Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ionaid Phobail

The Park Community Centre

Ionad Pobail na Páirce

Saoráid nua-aimseartha pobail atá in Ionad Pobail na Páirce i bPáirc Bhaile Mhic Craith a fhreastalaíonn ar na pobail sna ceantair máguaird.

Liosta Seirbhísí: Dhá halla móra ar féidir iad a chur le chéile in aon halla amháin atá níos mó fós. Tá Seomra Cruinnithe ann chomh maith le ligean. Déantar freastal ar chóisir, cruinnithe agus imeachtaí. Tá Siopa Caife ann a osclaíonn amach go limistéar spraoi allamuigh atá oiriúnach do leanaí 5 bliana agus níos óige. Eagraítear réimse leathan imeachtaí pobail san ionad le ranganna ióga, aclaíochta, ranganna aclaíochta toirchis, ealaíona míleata, ballet, hip-hop, Damhsa Gaelach srl. Bíonn Bréagán do Thachráin ann ar an Luan, Grúpa Gníomhach Aosta ar an gCéadaoin agus Grúpa Baibíní agus Tachráin ar an Déardaoin.

Seoladh: Ionad Pobail na Páirce Bóthar Fhearann na Páirce Baile Uí Choileáin D24 1H70

Sonraí Teagmhála: 01 4620042 manager@theparkcommunitycentre.com

Ar Oscailt: Luan - Déardaoin 9am go 9pm Aoine 9am - 1pm, 5pm - 9pm Satharn 9am - 5pm