Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ionaid Phobail

Greenhills Community Centre

Ionad Pobail na nGlaschnoc

Ionad pobail ilchuspóireach le seomraí imeachtaí agus beár ceadúnaithe. Cuireann an t-ionad réimse seirbhísí ar fáil don phobal.

Liosta Seirbhísí: Comhairle don Saoránach, imchluiche fuist, ranganna oideachais aosach, Pinsinéirí gníomhacha, club na mBan, Biongó, Grúpaí Bíobla, Dioscó, damhsa bálseomra, Damhsa Líne, Júdó, Babhláil, Ealaíon agus Drámaíocht, Ilsiamsa, Badmantan, Beiriste, Peil faoi Dhíon, Campaí Aclaíochta, seomraí príobháideacha/imeachtaí ar cíos. Lánseirbhísí beáir sna Seomraí Imeachtaí. Bíonn an beár ar oscailt Luan go Satharn 8pm go ham dúnta, Domhnach 12.30pm go ham dúnta.

Seoladh: Baile Átha Cliath

Sonraí Teagmhála: Bainisteoir: Danny Carroll 01 4500165

Uaireanta Oscailte 9am Luan go hAoine, amanna éagsúla ar an Satharn agus ar an Domhnach, is féidir eolas a fháil ón oifig