Round-Tower-Centre-Banner-Image

Ionaid Phobail

Fettercairn Community & Youth Centre

Ionad Pobail agus Óige Fhothair Chardain

Cuireann áiseanna cruinnithe agus gníomhaíochtaí ar fáil don phobal. Is féidir go leor gníomhaíochtaí a eagrú sna saoráidí - Grúpa Óige, Clubanna Sacair, Damhsa Gaelach agus Saor, Casadh Baitín, Ranganna Taekwando, Cúrsaí Ríomhaireachta, Cumainn Staire, Club Iarscoile agus Gníomhaíochtaí Iarscoile agus Gairdín agus Clós Imeartha Pobail. Tá seomraí cruinnithe le ligean chomh maith.

Liosta Seirbhísí: Naíolann 'Little Ones' Fhothair Chardain, Tionscadal Athshlánú Drugaí Fhothair Chardain, Bainistíocht Eastáit Fhothair Chardain, Seirbhís Óige Foróige Thamhlachta, Tionscadal Sláinte Pobail Fhothair Chardain, Bothán na bhFear - Gort an tSrutháin agus Fothair Chardain. Tá caife poiblí ag an ionad a chuireann bia te agus fuar ar fáil go laethúil.

Seoladh: (taobh le stad LUAS Fhothair Chardain) Bóthar Fhothair Chardain Tamhlacht BÁC 24

Sonraí Teagmhála: Shay L'Estrange 01 452 7011 fcycmanager@gmail.com